Články

Všetky kategórie

Kontakt

Platba

Platba prevodom na účet

Účet vedený vo FIO banka a.s. 
2400448890/8330 pre platbu v mene EUR
IBAN: SK9883300000002400448890
SWIFT: FIOZSKBAXXX